SECRETE  DE IMPORRTANŢĂ DEOSEBITĂ.
Secrete pe care ar trebui  sa le  cunoasca si sa fie mandru tot romanul !!!
 A  fost tinuta in secret o bogata istoriografie referitoare la originea si statalitatea romanilor. A fost mai lesne de tinut in lesa un popor care nu-si cunoaste neamul! Dar cea mai mare crima este ca romanii nu vor sa  stie cine sunt, au pierdut maturitatea de  a se pretui si a se respecta reciproc. Romanii sunt dusmanii lor, atat  in interior cat si in alte zari, gradul lor de incredere s-a restrans la  membri familiei si rude apropiate pentru ca au risipit caracteristicile  unei societati mature si risca sa decada  din statutul de popor in cel de populatie!
   Selecție de citate de o valoare extraordinară pentru istoria și identitatea noastră, adunate de pasionatul cercetător Marius  Fincă .

 1. Sumerologul rus A. Kifisim: „Strămoşii rumânilor au exercitat o  influenţă puternică asupra întregii lumi antice, respectiv a vechii Elade, a vechiului Egipt, a Sumerului şi chiar a  Chinei  2. Pitagora (580 î.H – 495 î.H), face zece referiri la valorile  superioare ale geţilor. În „Legea 1143” el spune:
 „Călătoreşte la geţi  nu ca să le dai legi, ci să tragi învăţăminte  de la ei. La geţi toate pamânturile sunt fără margini, toate   pamânturile sunt comune.
3. Homer: „Dintre toate popoarele geţii sunt cei mai înţelepţi.”
4. Platon (427 – 347 î.H.), elev a lui Socrate şi profesor al lui  Aristotel, surprinde în dialogul „CARMIDES” o discuţie între Socrate şi  Carmides, în care profesorul îi spune lui Carmides ce l-a învăţat un  medic trac când a fost la oaste: „Zamolxe, regele  nostru, care este un zeu, ne spune că după cum nu trebuie a încerca să  îngrijim ochii fără să ţinem seama de cap, nici capul nu poate fi  îngrijit, neţinându-se seama de corp. Tot astfel trebuie să-i dăm  îngrijire trupului dimpreună cu sufletul, şi iată pentru ce medicii greci nu se pricep la cele mai multe boli.
 Pentru că ei nu  cunosc întregul pe care îl au de îngrijit. Dacă acest întreg este  bolnav, partea nu poate fi sănătoasă căci, toate lucrurile bune şi rele  pentru corp şi pentru om în întregul său, vinde  la suflet şi de acolo curg ca dintr-un izvor, ca de la cap la ochi.
Trebuie deci, mai ales şi în primul rând, să tămăduim izvorul răului  pentru ca să se poată bucura de sănătate capul şi tot restul trupului.
Prietene, sufletul se vindecă prin descântece. Aceste  descântece sunt vorbele frumoase care fac să se nască în suflete  ÎNŢELEPCIUNEA”. Uimitoare aceasta viziune asupra medicinei lui Zamolxe acum mai bine de 2400 de ani!
5. Dionisie Periegetul (138 d.H.): „În  ceea ce urmează voi scrie despre cea mai mare ţară, care se  întinde  din Asia Mică până în Iberia şi din nordul Africii până în SCANDIA, ţara
 imensă a dacilor.”
 6. Marco Merlini, arheolog italian (n. 1953), spunea referitor la  plăcuţele de la Tărtăria: „Oasele ca şi plăcuţele sunt foarte vechi.  Acum este o certitudine. Este rândul nostru să gândim că scrierea a  început în Europa cu 2000 de ani înaintea scrierii sumeriene.
  În România avem o comoară imensă, dar ea nu aparţine numai României, ci  întregii Europe.”
 7. Friedrich Hayer 1899 – filozof austriac: „Rumunii sunt poporul din Europa care s-a născut
 creştin” (ambasadorul Vaticanului la Bucureşti spunea în aula Academiei acelaşi lucru, şi
 asta acum câţiva ani).
 8. Alfred Hofmann 1820 – în Istoria Pământului:
 „Într-adevăr nicăieri nu vei putea găsi o putere de înţelegere mai rapidă, o minte mai  deschisă, un spirit mai ager, însoţit de mlădierile purtării, aşa cum o  afli la cel din urmă rumun. Acest popor ridicat  prin instrucţie ar fi apt să se găsească în fruntea culturii spirituale
 a Umanităţii. Şi ca o completare, limba sa este atât de bogată şi  armonioasă, că s-ar potrivi celui mai cult popor de pe Pamânt. Rumania  nu este buricul Pământului, ci Axa Universului.
 9. Marija Gimbutas – Profesor la Universitatea California din L.A.-Civilizaţie şi Cultură: „România  este vatra a ceea ce am numit Vechea Europă, o entitate culturală cuprinsă între 6500-3500 î.H., axată  pe o societate matriarhală, teocrată, paşnică, iubitoare şi creatoare  de artă, care a precedat societăţile indo-europenizate, patriarhale, de  luptători din epoca bronzului şi epoca fierului.
 A devenit de  asemenea evident că această străveche civilizaţie europeană precede cu  câteva milenii pe cea sumeriană. A fost o perioadă de reală armonie în  deplin acord cu energiile creatoare ale naturii.”
10. Louis de la Valle Pousin: „Locuitorii de la nordul Dunării de Jos pot fi consideraţi  strămoşii Omenirii.”
11. Gordon W. Childe: „Locurile primare ale dacilor trebuie căutate pe teritoriul României. Într-adevăr, localizarea centrului principal de  formare şi extensiune a indo-europenilor trebuie să fie plasată la nordul şi la sudul Dunării de Jos.”
12. Eugene Pittard: „Strămoşii etnici ai Rumunilor urcă neîndoielnic  până în primele vârste ale Umanităţii, civilizaţia neolitică reprezintă  doar un capitol recent din istoria ţării”.
13. Daniel Ruzzo – arheolog sud-american:
 „Carpaţii sunt într-o  regiune a lumii în care se situa centrul european al celei mai vechi
 culturi cunoscute până în ziua de astăzi”
14. William Schiller – arheolog american: „Civilizaţia  s-a născut acolo unde trăieşte astăzi poporul rumun, răspândindu-se apoi spre răsărit şi apus”.
15. John Mandis: „Cele mai vechi descoperiri ale unor semne de scriere au fost făcute la Turdaş şi Tărtăria”.
16. Olof Ekstrom: „Limba rumună este o limbă-cheie care a influenţat în mare parte limbile
 Europei”.
 17. Universitatea din Cambridge: – În  mileniul V î.H. spaţiul carpatic getic era singurul
 locuit în Europa;
– Spaţiul carpatic, getic, valah a reprezentat în antichitate OFFICINA GENTIUM, a alimentat cu populaţie şi civilizaţie India, Persia, Grecia,  Italia, Germania, Franța şi aşa-zisul spaţiu slav;
 – VEDELE (RIG VEDA) cele mai vechi monumente literare ale umanităţii  au fost create în centrul Europei. Fostul Prim-Ministru al Indiei,  Jawaharlal Nehru a scris că: „Vedele sunt opera arienilor care au  invadat bogatul pământ al Indiei”.
18. Bonfini: „Limba rumunilor n-a putut fi extirpată deşi sunt asezaţi  în mijlocul atâtor neamuri de barbari şi aşa se luptă să nu o  părăsească în ruptul capului, încât nu s-ar lupta pentru o viaţă cât  pentru o limbă”.
19. Ludwig Schlozer  (Russische Annalen-sec XVIII): „Aceşti  volohi nu sunt nici romani, nici bulgari, nici wolsche, ci VLAHI  (RUMUNI), urmaşi ai marii şi străvechii  seminţii de popoare a tracilor,  dacilor şi geţilor, care şi acum îşi au  limba lor proprie şi cu toate  asupririle, locuiesc în Valachia, Moldova, Transilvania  şi Ungaria în număr de milioane”.
20. Michelet, Paris 1859, către trimisul lui Cuza:
 „Nu invidiaţi  vechile popoare, ci priviţi pe al vostru. Cu cât veţi  săpa mai adânc, cu
 atât veţi vedea ţâşnind viaţa”.
21. Andre Armad: „Într-adevăr acesta este unul din cele mai vechi popoare din Europa…fie
că este vorba de traci, de geţi sau de daci.
 Locuitorii au rămas aceiaşi din epoca neolitică – era pietrei şlefuite –  până în zilele noastre, susţinând astfel printr-un exemplu, poate unic  în istoria lumii continuitatea unui neam”.
22. D’Hauterive  (Memoriu asupra vechii şi actualei stări a Moldovei, 1902): „Limba latinească în adevăr se trage din acest grai (primodial), iar celelalte limbi, mai ales rumuna sunt acest grai. LATINEASCA este departe de a fi trunchiul limbilor care se vorbesc astăzi (aşa  zisele limbi latine), aş zice că ea latina, este cea mai nouă dintre  toate”.
23. Huszti Andras: „Urmaşii  geto-dacilor trăiesc şi astăzi şi locuiesc   acolo unde au locuit
 părinţii lor,  vorbesc în limba în care glăsuiau mai  demult părinţii lor”.
 24. Bocignolli (1524): „Rumunii despre care am spus că sunt daci”.
 25. L.A. Gebhardi:  „Geţii vorbeau aceeaşi limbă ca dacii şi aveau aceleaşi obiceiuri.
 Grecii dădeau atât geţilor din Bulgaria, cât şi dacilor din Moldova, Valahia, Transilvania şi Ungaria  acelaşi nume şi credeau că şi geţii şi dacii provin de la traci”.
 26. Martin Hochmeister (Siebenburgische Provinziaal Blatter, 1808): „În  cele mai vechi timpuri cunoscute, în Transilvania şi în ţările  învecinate locuiau dacii, care mai erau numiţi şi geţi şi de la ei a  primit actuala Transilvanie împreună cu Moldova, Muntenia şi regiunile  învecinate din Ungaria numele de Dacia”.
27. Abdolonyme Ubicini (Les origines de l’histoire roumaine, Paris, 1866): „Dacii  sunt primii strămoşi ai rumunilor de azi. Din punct de vedere etnografic  dacii par să se confunde cu geţii, aceeaşi  origine, aceeaşi limbă. Asupra acestui punct de vedere toate mărturiile  din vechime concordă”.
28. Universitatea din Cambridge (1922, The Cambridge History of  India): „Faza primară a Culturii Vedice  s-a desfăşurat în Carpaţi, cel  mai probabil, iniţial în Haar-Deal”.
29. Jakob Grimm  (Istoria limbii germane, 1785-1863): „Denumirile  dacice de plante,    păstrate la Dioscoride (medic grec din  perioada împăraţilor Claudius  şi Nero) pot fi găsite şi în fondul limbii germane”.
30. Cronicile spaniolilor 25 (pag.179): „Daco-Geţii sunt consideraţi fondatorii spaniolilor”.
31. Carol Lundius (Cronica ducilor de Normandia): „Daco-Geţii sunt consideraţi fondatorii popoarelor nordice”.
32. Leibnitz  (Collectanea Etymologica): „Daco-Geţii sunt consideraţi fondatorii teutonilor prin saxoni şi frizieni, ai olandezilor (daci) şi ai anglilor”.
33. Miceal Ledwith (Consilier al Papei Ioan Paul al II-lea): „Chiar  dacă se ştie că latinaesca e limba oficială a Bisericii Catolice, precum  şi limba  Imperiului Roman, iar limba rumună este o limbă  latină, mai  puţină lume cunoaşte că limba rumună sau precursoarea sa, vine din locul din care se trage limba latină, şi nu invers! Cu alte cuvinte, nu  limba rumună este o limbă latină, ci mai degrabă limba latină este o limbă rumună.
  Aşadar, vreau sa-i salut pe oamenii din Munţii Bucegi, din  Braşov, din  Bucureşti. Voi sunteţi cei care aţi oferit un vehicul minunat lumii  occidentale”.
34. Daniel Ruzo (1968): „Am cercetat munţi din cinci continente, dar în Carpaţi am găsit monumente unice dovedind că în aceste locuri a existat o civilizaţie măreaţă, constituind centrul celei mai vechi civilizaţii cunoscute astăzi”.
35. Carlo Troya (1784-1858, istoric italian): „Nici un popor din cele  pe care grecii le numeau barbare nu au o istorie mai veche şi mai certă  ca a geţilor sau goţilor. Scopul lucrării mele, Istorie Getică sau  Gotică se împarte în două părţi şi una din ele  arată că geţii  lui Zamolxe şi ai lui Decebal au fost strămoşii goţilor lui Teodoric din neamul Amalilor.”
36. Harald Haarman (specialist în istoria culturii): „Cea  mai veche scriere din lume este cea de la Tărtăria (cu mult înainte de  scrierea sumeriană;), iar civilizaţia danubiană este prima mare civilizaţie din istorie.”
37. Paul Mac Kendrick:  „Burebista şi Decebal au creat în Dacia o  cultură pe care numai cei cu vederi înguste ar putea-o califica drept  barbară”. „Rumunii sunt membri ai unuia din cele  mai remarcabile state creatoare ale antichităţii.” „Sus în Maramureş există un loc
 marcat drept centrul bătrânului continent” (Europa de la Atlantic la  Urali).
38. William Ryan şi Walter Pitman (geologi, 1995): „Locul descris de Vechiul Testament ca fiind inundat de potop este cel al Mării Negre”.
39. Robert Ballard (explorator, 1999), confirmă cele spuse de Ryan şi Pitman.
40. Cavasius (De la Administratione Regni Transilvaniae): „În  Italia, Spania şi Galia, poporul se slujea de un idiom de formaţie mai  veche sub numele de  lingua rumunească, ca pe timpul lui Cicero”.
 41. G. Devoto, G. Wilkie, W. Schiller:  „Barbarii n-au fost numai  descoperitorii filosofiei, ci şi descoperitorii tehnicii, ştiinţei şi  artei… Trebuie să merg mai departe şi să arăt lămurit că filozofia  greacă a furat din filozofia  barbară. Cei mai mulţi şi-au făcut  ucenicia printre barbari. Pe Platon îl găsim că laudă pe barbari şi  aminteşte că atât el cât şi Pitagora au învăţat cele mai multe şi mai  frumoase  învăţături trăind printre barbari”.
42. Clement Alexandrinul  (Stromatele): „În sfârşit o altă greutate de interpretare cu această
 metodă a unor învăţături din Scriptură constă în aceea că nu le avem şi în limba în  care au fost scrise întâia oară… Apoi  limba e păstrată şi de popor, nu numai de învăţaţi, pe când înţelesul  şi textele le păstrează numai învăţaţii şi tocmai de aceea putem să  concepem uşor că aceştia au putut să falsifice înţelesul textelor  vreunei cărţi foarte rare pe care o aveau în
 stăpânire”.
 43. Emmanuel de Martone  (profesor la Sorbona,1928, în interviul dat lui Virgil Oghină): „Nu
 pot să înţeleg la rumuni mania lor de a se lăuda că sunt urmaşi ai coloniştilor  romani ştiind foarte bine că în Dacia nu au venit romani, nici măcar  italici, ci legiuni de mercenari recrutaţi din toate provinciile estice ale  imperiului, chiar şi administraţia introdusă de cuceritori avea aceeaşi obârşie. Voi rumunii sunteţi daci şi pe aceştia ar trebui să-I cunoască  rumunii mai bine şi să se laude cu ei, pentru că acest popor a avut o cultură spirituală şi morală înaltă”.
44. Marc Pagel (profesor, şef al laboratorului de bio informatică la Universitatea Reading,
 Anglia): „Acum 10.000 de ani în spaţiul carpatic a existat o cultură, un popor care vorbea o limbă unică şi precursoare a sanscritei  şi latinei”.
 45. Clemance Royer (în Buletin de la Societe d’Antropologie, Paris, 1879): „… celţii,  germanii şi latinii vin din estul Europei… iar tradiţiile arienilor  istorici din Asia îi arată venind din Occident… noi trebuie să le căutam  leagănul comun la Dunarea de Jos, în această Tracie pelasgică a cărei  limbă o ignorăm”.
46. Jean Laumonier (în cartea „La nationalite francaise”, Paris,  1892): „Românul sau dacul modern este adevăratul celt al Europei  Răsăritene”.
47. Andre le Fevre (în lucrarea „Les races et les langues”, Paris 1893): „Celţii bruni cărora etnografia le relevă urma din Dacia pâna în  Armric (Bretania) şi Irlanda, galii blonzi… populaţii care vorbeau  dialecte indo-europene”.
 48. Împăratul Iosif al II-lea:  „Aceşti bieţi supuşi rumuni, care sunt fără îndoială cei mai
vechi şi mai  numeroşi în Transilvania, sunt atât de de chinuiţi şi încercaţi de  nedreptăţi de oricine, fie ei unguri sau saşi, că soarta lor, dacă o  cercetezi este într-adevar de plâns”

 

Comentarii