Securitate Globala si Nationala

Document despre controlul mintii (extras din cartea „Sf. libertatii umane”)

By 9 decembrie 2016 No Comments

Următorul document a avut rol de probă [dovadă] în cadrul unui proces desfăşurat la Curtea de Justiţie din Washinghton DC, proces intentat de John St. Clair Akwei împotriva NSA, cu sediul la Fort George G. Meade, Maryland (Procesul civil nr. 92-0449); materialul reprodus mai jos dovedeşte cunoaşterea amănunţită de către John Akwei a structurii NSA, a activităţilor privind securitatea naţională, a tehnologiilor brevetate şi a operaţiunilor secrete de monitorizare a cetăţenilor. Documentul dezvăluie o gamă uluitor de largă de tehnologii şi programe proiectate în scopul de a-i urmări şi controla pe cetăţenii americani. (Notă: Actele în rezumat ale procesului au fost publicate în formă integrală în revista Nexus pe lunile aprilie-mai 1996.)
1. ACTIVITĂŢILE ŞI OPERAŢIUNILE NSA PRIVIND SPIONAJUL CIVIL [INTERN]

• Spionajul comunicaţiilor (COMINT)
Supravegherea sub acoperire a tuturor comunicaţiilor electronice din USA şi din lume cu scopul de a asigura securitatea naţională. NSA, cu sediul la Fort Meade, Maryland, dispune de cele mai avansate computere din lume începând încă din anii ’60. Tehnologia NSA este dezvoltată şi implementată în secret, fără ca opinia publică să aibă cea mai mică idee despre aceasta.
• Spionajul semnalelor [electromagnetice] (SIGINT)
Operaţiunea NSA de spionaj al semnalelor s-a transformat într-un program de decodificare a tuturor undelor EMF [electromagnetice] din mediul înconjurător, în vederea reperării de la distanţă şi a urmăririi oamenilor prin intermediul curenţilor electrici care se găsesc în corpul lor. Programul SIGINT porneşte de la faptul că orice obiect din mediul înconjurător care are în sine curent electric generează în jurul său un flux magnetic, flux care emite unde EMF. NSA şi DOD [Departamentul Apărării] au pus la punct şi brevetat echipament digital avansat care poate analiza de la distanţă orice obiect care desfăşoară vreun fel de activitate electrică, fie el de natura organică sau anorganică.
• Spionajul civil (DOMINT)
NSA deţine fişiere despre toţi cetăţenii SUA; prin cei 50.000 de agenţi ai săi (HUMINT), NSA strânge informaţii despre orice cetăţean american care îi suscită interesul. Aceşti agenţi sunt împuterniciţi printr-un ordin executiv să spioneze pe oricine. NSA dispune şi de o reţea permanentă de securitate naţională şi supraveghere anti-teroristă, strict secretă şi tăinuită de cunoştinţa opiniei publice. În SUA, supravegherea cetăţenilor este lesne de îndeplinit şi eficientă din punct de vedere economic, întrucât este efectuată cu ajutorul reţelei NSA de supraveghere electronică; reţeaua (DOMINT) acoperă întreaga suprafaţă SUA, are zeci de mii de angajaţi din personalul NSA şi urmăreşte simultan milioane de persoane. Eficienţa economică a misiunilor de supraveghere este asigurată de tehnologia computerizată a NSA, proiectată special pentru a micşora la maximum costurile operaţiunilor de spionaj.
Din punct de vedere al relaţiilor sociale, angajaţii NSA ocupă posturi publice şi desfăşoară atât operaţiuni sub acoperire, cât şi activităţi legale, prin care pot oferi colegilor de spionaj informaţii despre persoanele care trebuie urmărite. Angajaţii NSA au o dublă identitate, putând fi întâlniţi sub masca unui avocat, asistent social sau om de afaceri.
• Cetăţeni aleşi ocazional pentru urmărire de către personalul NSA
Personalul NSA poate controla vieţile a sute de persoane de pe teritoriul SUA făcând uz de reţeaua NSA de spionaj civil şi de operaţiunile sub acoperire. Operaţiunile desfăşurate de ei cu mână liberă pot trece uneori dincolo de graniţele legii. Supravegherea pe termen lung şi sabotarea a zeci de mii de cetăţeni neştiutori prin operaţiunile NSA sunt foarte probabile. Programul DOMINT poate asasina în secret cetăţeni americani şi este în stare să desfăşoare sub acoperire operaţiuni de control psihologic, pentru a determina diagnosticarea celor în cauză ca suferind de boli mentale.

2. REŢEAUA NSA DE SUPRAVEGHERE ELECTRONICĂ CIVILĂ
Încă de la începutul anilor ’60, cele mai performante computere din lume se găseau la NSA, Fort Meade. Cele mai noi şi mai spectaculoase descoperiri în domeniu luau drumul NSA, fiindu-i rezervate. În clipa de faţă, NSA dispune de computere nanotehnologice, care sunt cu 15 ani înaintea tehnologiei actuale. NSA reuşeşte să urmărească toate informaţiile care circulă pe teritoriul SUA folosindu-se de computere foarte performante, care utilizează inteligenţa artificială şi care monitorizează toate comunicaţiile indiferent de mediul prin care sunt transmise, pentru a identifica eventuale cuvinte cheie, de care sunt interesaţi agenţii sau criptologii NSA.
Computerele respective supraveghează tot arealul comunicaţiilor, atât la emiţător, cât şi la receptor. Această supraveghere a teritoriului SUA este un rezultat al operaţiunii NSA SIGINT. Reţeaua de supraveghere electronică se bazează pe un aranjament celular de dispozitive care pot monitoriza întreg spectrul de emisii EMF. Acest echipament a fost dezvoltat, implementat şi ţinut departe de cunoştinţa publicului în acelaşi mod în care au fost ţinute secrete alte programe privind războiul electronic.
• Modificarea computerizată de la distanţă prin operaţiunea SIGINT
NSA ţine sub strictă evidenţă toate computerele şi PCurile vândute în SUA, această constituind o parte integrantă a reţelei de spionaj civil [DOMINT]. Echipamentul EMF al NSA poate repera emisiile RF (radio frecvenţă) provenite de la circuitele electronice ale computerelor personale (filtrând în acelaşi timp emisiile similare provenite de la monitoare şi surse de alimentare). Emisiile RF de la circuitele electronice ale PC-urilor conţin informaţiile digitale stocate în PC. Unde RF codificate, emise special în acest scop, pot intra în rezonanţă cu circuitele PC-urilor, modificându-le. În acest fel NSA se poate furişa în orice computer din ţară în vederea supravegherii (spionării) sau a intervenţiilor de tip antiterorist în războiul electronic.
• Detectarea câmpurilor electromagnetice umane în scopul supravegherii Câmpul bioelectric generat de un individ poate fi detectat de la distanţă încât omul poate fi depistat în orice loc s-ar afla. Criptologii NSA, utilizând echipamentele speciale EMF pot depista şi monitoriza de la distanţă potenţialele electrice simulate, ulterior putând deduce prin decodificarea acestora stările cerebrale şi procesele mentale ale persoanei urmărite; în acest fel, subiecţii pot fi supravegheaţi în mod absolut. Personalul NSA poate „suna” pe orice persoană prin intermediul reţelei SIGINT de scanare a câmpurilor electromagnetice, iar după aceea computerele NSA vor supraveghea şi monitoriza respectivul subiect 24 de ore din 24; NSA poate alege şi supraveghea pe oricine din SUA.

3. UTILIZAREA DE CĂTRE PROGRAMUL SIGINT A STIMULĂRII ELECTROMAGNETICE A ENCEFALULUI
Programul SIGINT al NSA foloseşte stimularea electromagnetică a encefalului în cazul supravegherii neuronale de la distanţă (Remote Neuronal Monitoring, RNM) şi al contactului encefalic electronic (Electronic Brain Link, EBL). Stimularea encefalică de acest tip a început să fie dezvoltată prin programul MKULTRA de la începutul anilor ’50, care includea şi investigarea şi controlul neurologic al radiaţiilor (câmpurile electromagnetice neionizate), precum şi dezvoltarea şi cercetarea bioelectrică.
Tehnologia secretă care a rezultat în urma acestui program este catalogată în arhivele NSA drept „informaţii radiative”, informaţii care sunt definite ca „provenind de la generatoare întâmplătoare de câmpuri electromagnetice din mediul înconjurător, excluzând radioactivitatea sau exploziile nucleare”. SIGINT a implementat şi a ţinut secretă toată această tehnologie, aşa cum a făcut şi cu alte proiecte ale Guvernului SUA din domeniul războiului electronic. NSA consumă cu aviditate orice informaţie în domeniu şi ţine departe de cunoştinţa publicului cercetările din această ramură. Există şi acorduri internaţionale menite să păstreze tăcerea despre aceste tehnici secrete.
NSA dispune de echipament electronic brevetat care analizează de la distanţă activitatea electrică a omului. „Harta” encefalică generată de computerele NSA asigură supravegherea neîntreruptă a tuturor proceselor electrice care au loc în creier. NSA înregistrează şi decodifică „hărţile” encefalice a sute de mii de persoane, în scopul siguranţei naţionale. Stimularea encefalică este folosită în secret şi de armată în cazul conexiunilor creier-computer (de pildă în avioanele de atac).
Având ca ţintă supravegherea electronică, activitatea electrică desfăşurată de centrul vorbirii – aflat în encefal – poate fi transpusă într-o redare aproape verbală a gândurilor acelei persoane. RNM poate trimite semnalele codificate către cortexul auditiv din encefal, înlesnind astfel comunicarea audio nemijlocită cu creierul (fără a mai fi nevoie de ajutorul urechilor). Agenţii NSA pot utiliza această metodă în secret îmbolnăvind subiecţii prin emiterea către ei a unor senzaţii auditive halucinante, caracteristice schizofrenicilor şi paranoicilor.
Fără a avea vreun contact cu persoana urmărită, supravegherea neuronală de la distanţă poate întocmi o hartă a activităţilor electrice a cortexului vizual din encefalul persoanei respective, iar după aceea să redea pe un ecran imaginile din creierul subiectului. Agenţii NSA văd exact ceea ce văd ochii persoanei supravegheate. Poate fi „vizionată” în acest mod şi memoria vizuală. RNM poate trimite imagini direct la cortexul vizual, fără a mai folosi ochii şi nervii optici. În acest mod, agenţii NSA pot „aşeza” pe furiş imagini în creierul unei persoane, îndeosebi în timpul somnului de tip REM, pentru a-i programa creierul în anumite scopuri.
• Posibilităţile folosirii metodei RNM
Reţeaua SIGINT există în SUA încă din anii ’40. NSA, cu sediul la Fort Meade, dispune de un sistem gigantic de supraveghere neuronală de la distanţă, fără fir, bidirecţionat, folosit pentru a-i urmări pe cei suspecţi şi a monitoriza în mod nedistructiv informaţiile audio-vizuale din creierul lor. Şi toate acestea se desfăşoară fără vreun contact fizic cu subiecţii. RNM este cea mai sofisticată şi mai recentă metodă de supraveghere şi spionaj civil. Către cortexul auditiv al subiectului pot fi trimise fraze întregi, sunete tridimensionale şi sunete subliminale (fără a face uz de urechi), iar către cortexul vizual pot fi trimise imagini RNM poate modifica percepţiile, stările şi controlul mişcărilor unei persoane.
Conexiunea cu cortexul auditiv/vizual a devenit cel mai utilizat şi mai performant sistem de spionaj. RNM permite o interconexiune audiovizuală creier-creier sau computer-creier.

4. TEHNOLOGIA CONTACTULUI ENCEFALIC ELECTRONIC (EBL)
Reţeaua SIGINT poate detecta, identifica şi supraveghea de la distanţă câmpurile bioelectrice ale unei persoane.
SIGINT are capacitatea de a monitoriza de la distanţă informaţiile din creierul uman prin decodificarea digitală a potenţialelor electrice stimulate ale emisiilor electromagnetice encefalice având o frecvenţă între 30 şi 50 Hz şi o putere de 5 mW.
Activitatea neuronală a encefalului generează o activitate electrică fluctuantă, caracterizată printr-un flux magnetic variabil. Acest flux magnetic generează o undă electromagnetică constantă de 30-50 Hz şi 5 mW. În emisia electromagnetică a creierului se află anumite şabloane şi semne caracteristice, denumite „potenţiale stimulate” [de răspuns].
Fiecărui gând, reacţie, comandă de mişcare, fapt auditiv şi imagine vizuală din creier îi corespunde un „potenţial stimulat” sau un grup de asemenea „potenţiale stimulate”. Emisia electromagnetică encefalică poate fi decodificată sub forma gândurilor, imaginilor şi sunetelor aflate în creier.
Reţeaua SIGINT foloseşte stimularea cerebrală ca pe un mod de comunicare şi transmitere a informaţiilor (precum şi a semnalelor sistemului nervos) către spioni şi, de asemenea, pentru diferite transmisiuni către creierul celor supuşi operaţiunilor secrete de supraveghere (la un nivel neperceptibil de om). Stimularea encefalică electromagnetică funcţionează astfel: este trimis un semnal electromagnetic cu o codificare complexă, care să rezoneze cu potenţialele stimulate din creier şi să formeze astfel imagini auditive şi vizuale în circuitele neurale ale creierului. Stimularea encefalică poate modifica starea cerebrală şi poate afecta controlul mişcărilor.
Contactul [Conexiunea] encefalic electronic bidirecţionat este realizat prin monitorizarea de la distanţă a informaţiei audiovizuale din creier concomitent cu transmiterea sunetului către cortexul auditiv (evitând urechile) şi a imaginilor estompate către cortexul vizual (evitând nervii optici şi ochii). Imaginile apar sub formă de ecrane bidimensionale în encefal.
Contactul encefalic bidirecţionat este arma cea mai redutabilă şi sistemul de comunicaţii preferat al personalului CIA/NSA. Supravegherea neuronală de la distanţă (RNM, supravegherea de la distanţă a informaţiilor bioelectrice stocate în creierul uman) a devenit cel mai eficace sistem de urmărire. El este folosit de un număr limitat de spioni ai SUA.

5. STIMULARE ELECTROMAGNETICĂ ENCEFALICĂ
Pentru a putea aplica programul RNM, este necesară mai întâi decodificarea frecvenţei de rezonanţă a fiecărui centru de pe scoarţa cerebrală. Frecvenţele la care răspund diferitele centre nervoase encefalice sunt situate în intervalul 3-50 Hz. Doar programul SIGINT al NSA modulează [emite] semnalele pe această bandă de frecvenţă.
Zona encefalică – Frecvenţa bioelectrică de rezonanţă – Informaţiile induse prin modulare

Centrul controlului mişcărilor – 10 Hz – Coordonarea impulsurilor de mişcare
Centrul auditiv – 15 Hz – Sunete care evită urechile
Centrul vizual – 25 Hz – Imagini care evită (ocolesc) ochii
Centrul somatosenzitiv – 9 Hz – Hipersensibilitate la stimuli exteriori
Centrul gândirii – 20 Hz – Gânduri subconştiente impuse

Aceste informaţii astfel modulate pot fi induse în creier cu intensităţi care variază de la subliminal la perceptibil. Creierul fiecărei persoane are o gamă unică de frecvenţe de lucru şi rezonanţă, astfel încât trimiterea informaţiei audio către creierul unei persoane, dar la frecvenţa specifică altei persoane, ar avea drept consecinţă lipsa de reacţie a persoanei respective la stimulul auditiv.
Reclamantul [John Akwei] a aflat de existenţa programului RNM datorită faptului că a fost în contact RNM bidirecţionat cu grupul Kinnecome de la NSA, Fort Meade. Aceştia utilizau sunet bidimensional, pe care îl trimiteau direct spre creierul reclamantului pentru a-l hărţui; supravegherea a durat din octombrie 1990 până în mai 1991.
Prin controlul bidirecţionat al programului RNM, reclamantul a fost hărţuit: au încercat prin RNM să-l îmbolnăvească şi să-l împiedice să relateze autorităţilor activităţile care au avut loc împotriva lui în ultimii 12 ani.
Grupul Kinnecome numără aproximativ 100 de persoane care lucrează zi şi noapte la Fort Meade. Ei au interceptat encefalic şi persoanele cu care reclamantul intra în contact pentru a-l izola de restul lumii. Aceasta este întâia oară când un cetăţean american a fost hărţuit prin RNM şi a putut să dea în judecată NSA-ul, al cărui personal s-a folosit de această metodă de spionaj în chip ilegal.
6. NSA – TEHNICI ŞI RESURSE
Depistarea şi supravegherea neîntreruptă de la distanţă a persoanelor în orice loc s-ar afla, oriunde pe teritoriul SUA. Un sistem a cărui implementare e foarte ieftină permite ca mii de persoane din orice pătură socială să fie spionate neîncetat de către SUA.
•Mecanisme de monitorizare RNM de la distanţă
Echipamentul RNM al NSA citeşte encefalogramele subiecţilor pentru a-i urmări şi prin sistemul lor nervos poate transmite mesaje care să le afecteze starea fizică şi psihică. RNM poate depista şi supraveghea orice cetăţean de pe teritoriul SUA. Acest echipament este dispus într-o reţea şi este folosit pentru operaţiuni de spionaj civil, securitate guvernamentală şi militară, precum şi în caz de război bioelectric.
• Agenţii sub acoperire din zonele urbane
Zeci de mii de persoane în orice zonă lucrează ca agenţi sub acoperire [detectori] şi spioni ai vecinilor şi colegilor de muncă (uneori în mod inconştient), urmărind şi verificând subiecţii care au intrat în atenţia personalului NSA. Agenţii care nu lucrează la birou se pot afla într-o legătură constantă cu aceşti detectori, care ţin permanent urma celor care sunt urmăriţi de NSA. Agenţii NSA pot identifica instantaneu de la distanţă (prin programul RNM) orice individ din mulţime care ia legătura cu subiectul supravegheat. • Substanţe chimice şi toxice introduse în blocurile de locuinţe prin intermediul ţevilor de plastic plastic secrete, instalate şi întreţinute de NSA
NSA are locuri special amenajate, prin care poate construi ţevi care să intercepteze conductele de apă şi de aerisire ale celor supravegheaţi şi să deverseze în acestea substanţe toxice (de pildă gaze somnifere sau droguri de spălare a creierului). Acestea sunt rezultate ale cercetărilor psihofarmaceutice ale CIA.
• Scurtă trecere în revistă a echipamentului de spionaj şi anti-terorism menţionat
Reţea dispunând de echipament EMF, care poate citi electroencefalogramele omeneşti şi poate identifica/urmări persoanele cu ajutorul computerelor. ESB (stimularea electrică a creierului) prin intermediul semnalelor EMF este utilizată pentru a-i controla pe subiecţi. Echipament EMF care colectează informaţii de la circuitele electronice ale calculatoarelor personale prin decodificarea emisiilor de unde RF şi care poate pătrunde în orice computer personal din SUA. Tot echipamentul camuflat, toată tehnologia ţinută secretă, toate cercetările ştiinţifice neraportate (ca în cazul cercetărilor în domeniul războiului electronic). Deşi este cu desăvârşire necunoscută publicului larg, implementarea completă şi minuţioasă a acestui sistem a avut loc încă de la începutul anilor ’80.

ANEXA 3

Ce este L.U.C.I.D.?
Trăim sub puterea legii, iar legea fundamentală care se aplică în SUA este Constituţia, întărită de Declaraţia Drepturilor Omului. Dreptul la intimitate şi libertate sunt bine stipulate şi aproape universal acceptate. Spunem „aproape” pentru că există anumite elemente disonante, care trăiesc în Washighton, New York, care se pun pe ele mai presus de Constituţie şi au alte planuri pentru viitorul nostru. Noi presupunem că toate contractele întocmite de Guvernul federal sunt verificate de avocaţii constituţionali pentru a nu contraveni prevederilor acesteia. Presupunem că academiile şi universităţile nu vor încheia o înţelegere care să presupună şi violarea Constituţiei. S-ar părea că presupunerile noastre sunt eronate.
Cei ce uneltesc s-au întrecut pe ei înşişi în a pune cap la cap elementele sofisticate ale unui plan – sistem diavolesc de urmărire şi control al tuturor fiinţelor omeneşti . Sistemul este – chipurile – necesar pentru că toţi suntem nişte potenţiali criminali şi trebuie să fim catalogaţi şi urmăriţi.
Am primit un articol de la două oficialităţi care probabil, n-au citit Constituţia (să fim oneşti, unul dintre ei este ofiţer ONU şi foarte probabil nu este cetăţean SUA).
Într-un stil despotic, demagogic, ei propun să fim trataţi cu toţii ca potenţiali terorişti, afirmând că au pus la punct un plan magnific cu numele L.U.C.I.D.; definit ca fiind un „studiu conceptual pentru un viitor Sistem Universal de Identificare”.
L.U.C.I.D. propune ca CBU, acum aflat în lucru la Departamentul Apărării , să fie utilizat ca sistem sigur, rapid, eficient, instantaneu de urmărire. Veţi întreba: Urmărirea cui ? Nu urmărirea criminalilor, ci doar „verificări de rutină ale cazierului şi activităţii personale” şi urmărirea „potenţialilor criminali”. Asta înseamnă – în mod virtual – oricine!(Remarcabilă folosirea ingenioasă a limbii engleze). Ce este un „potenţial criminal”?
Autorii sunt foarte trufaşi, ei califică acest sistem drept „universal” şi includ în datele acestui sistem Cardul Biometric Universal (Cuvântul „L.U.C.I.D.” este extrem de apropiat de LUCIS sau LUCIFER, dar credem că este vreo eroare cauzată de subconştientul autorilor).
Acest „studiu conceptual” a fost realizat de Jean-Paul Creusat, medic al ONU, New York şi profesor Anthony S. Halaris de la Iona College, New Rochelle, New York (Iona este un colegiu de patru ani, fondat în 1940, colegiu de „arte liberale”, care nu are nici o legătură cu studiul).
L.U.C.I.D. este de fapt întreaga structură hardware, software, o construcţie gigantică, o gigantică reţea care utilizează CBU; sistemul va folosi la transmiterea datelor de carduri şi implanturi.
Un card va putea stoca mai mult de 5 gigabiţi de informaţii personale, cu capacitate de translaţie în mai multe limbi. Poate fi citit de unităţi fixate sau mobile. Pe scurt, toate datele dumneavoastră personale (mai mult de 100 dischete) pot fi stocate pe o unitate – precum cardul – în orice limbă, în orice moment. Tehnicile de identificare sunt deja pregătite şi, orice ar spune designerii, sunt extrem de abuzive la adresa libertăţii personale.
Acest CBU va include structura ADN-ului şi a materialului imunitar, o scanare a irisului (fiecare iris are o structură deosebită, unică pentru fiecare om). Ochiul fiecărei persoane este unic, iar structura lui nu poate fi modificată fără a se altera claritatea vederii. Un cod al irisului poate fi analizat într-o zecime de secundă, spun designerii.
Ca şi cum cele enumerate nu ar fi suficient de înspăimântătoare, ceea ce complotiştii nu vă spuneste că întregul „cazier” medical şi starea actuală a sănătăţii poate fi citită de pe acest iris. Este un aspect puţin cunoscut, dar interesant din domeniul medical al irisologiei. Am fost încredinţaţi de acest fapt de către medici pe care îi cunoaştem şi îi credem. Sistemul funcţionează foarte eficient!
În sfârşit, pentru a fi siguri că nu le veţi scăpa, şi amprenta digitală şi cea plantară vor fi stocate pe acest CBU. Cardul Inteligent este o avanpremieră a CBU şi se foloseşte deja. Unele state îl folosesc pentru programe de distribuire a hranei, alţii pentru programe caritative.
CBU este un abuz la adresa intimităţii, este neconstituţional şi se lucrează chiar în prezent la perfecţionarea lui. Dacă opinia publică nu va protesta în congres, se va ajunge la aplicarea lui! Republicanii sunt mult mai înverşunaţi decât Democraţii în această privinţă. Au majorat bugetul Apărării pentru a finanţa aceste sisteme de control şi prevenire a unor presupuse ameninţări , care s-ar părea că vin din partea cetăţenilor , nicidecum a teroriştilor. Amintiţi-vă că nici un incident terorist nu a fost rezolvat şi clasat în mod public şi onest în ultimii 10 ani. Rămâne valabilă presupunerea că unul sau mai multe incidente au fost sponsorizate de Congres pentru a promova legea antiterorismului.
Politicienilor trebuie să li se reamintească faptul că – în mod irevocabil – puterea este delegată de popor, căci puterea vine de la bază spre vârf şi nu invers. Orice politician care nu este de acord să-şi schimbe meseria.
Obiecţii la adresa L.U.C.I.D. exprimate în „Phoenix Letter”
1. Agenţiile poliţieneşti au dreptul şi obligaţia de a-i urmări pe criminali, aceasta este misiunea lor. Ele nu au dreptul de a-i urmări sau de a aduna informaţii despre cetăţenii care nu au comis vreun delict, decât în cazul în care există dovezi că ei ar putea fi infractori. Aceasta este una din prevederile celui de-al patrulea Amendament. Noi, poporul, nu am delegat Guvernului dreptul la violarea intimităţii! Desigur, aceasta este un inconvenient pentru agenţiile poliţieneşti, dar pentru asta sunt plătiţi, pentru a-i prinde pe criminali şi pentru a respecta legea. Motivaţia cu „terorismul viitorului”, ca motiv al încălcării acestor drepturi constituţionale, este de-a dreptul inacceptabilă! Este o pledoarie vicleană, care urmăreşte interesele proprii. Autorii sunt proprietari ai sistemului L.U.C.I.D., iar unul dintre ei este preşedintele Advanced Technologies Group, care are un foarte mare interes în reuşita acestui sistem. Pe scurt, câştigul financiar fabulos se întemeiază pe înrobirea noastră.
2. Departamentul Apărării a proiectat un CBU cu o memorie de 5 gigabiţi. Dacă acesta va fi cumva folosit pentru a-i depista sau urmări pe civili în vreun fel oarecare, atunci finanţarea acestora trebuie să înceteze acum. Departamentul Apărării are funcţii legale, dar controlul populaţiei nu este una dintre ele!
3. Aceste mecanisme nu au fost investigate de către Congres. Ar trebui să fie şi ar trebui să se audă vocea opiniei publice!
4. O sarcină urgent de îndeplinit pentru designerii acestui sistem este să corecteze sistemele prezente, deoarece ele sunt supraîncărcate de informaţii false, care nu pot fi îndepărtate. Am încercat personal să elimin aceste informaţii false, timp de şase luni, dar nu am reuşit nimic. Imaginaţi-vă un sistem de tip L.U.C.I.D. Duşmanii pot infiltra informaţii false [răuvoitoare] despre dumneavoastră. La fel şi Guvernul. Acest L.U.C.I.D. îi poate manipula la nivel informaţional pe membrii reţelei în orice mod doresc cei ce stăpânesc reţeaua. Din nefericire au trecut de mult vremurile în care ne puteam încrede fără nici o teamă în aceste agenţii poliţieneşti. Evenimente precum cele de la WACO şi Ruby Ridge ne-au demonstrat că până şi cele mai pricepute agenţii pot fi prinse pe picior greşit de terorişti. Cazul O.J. Simpson ne-a arătat că detectivii chiar spun minciuni. Abuzul de minori de la Omaha demonstrează că FBI-ul întreprinde acţiuni ilegale în secret. Doriţi un sistem L.U.C.I.D. condus de nişte mâini criminale? Dacă vreodată Washinghtonul va lucra în mod transparent, fără activităţi secrete, dacă va rezolva cazurile murdare, dacă va lucra în mod cât de cât moral şi mai ales dacă va respecta Constituţia, ne vom supune şi noi sistemului acestuia. Dar aceste condiţii sunt foarte greu de îndeplinit. După cum decurg evenimentele astăzi, nu putem avea încredere în Washinghtonul înarmat cu această redutabilă armă – L.U.C.I.D. – mai mult decât putem crede pe O.J. Simpson sau pe detectivul Mark Fuhrman că spun adevărul.
„Acum mergem sau pentru Hristos sau pentru diavol. Frontul este clar… Acum devii erou dacă nu saluţi pe diavol. În tot cazul, vom vedea fapte înfricoşătoare. Se vor da lupte duhovniceşti. Sfinţii se vor sfinţi mai mult şi spurcaţii se vor spurca şi mai rău (Ap 22, 11). Înlăuntrul meu simt o mângâiere. Este o furtună şi nevoinţa are valoare, pentru că acum nu avem de vrăjmaş pe Ali-Paşa sau pe Hitler sau pe Musolini, ci pe diavolul. De aceea vom avea şi plată cerească.”
„În spatele sistemului perfect al cărţii de credit, al codului de bare” realizat prin computer, se ascunde o dictatură universală, se ascunde sclavia, robia faţă de Antihrist (Ap 13, 16).”
Cuviosul Paisie Aghioritul

Si ceva despre proiectul haarp dintr-un document nesecret al armatei:
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE
CENTRUL DE STUDII STRATEGICE DE APĂRARE ŞI SECURITATE

PRINCIPII ALE RĂZBOIULUI ŞI LUPTEI ARMATE
– REALITĂŢI ŞI TENDINŢE –

General de brigadă ® dr. Gheorghe Văduva
Psihotehnologiile presupun o combinare a mijloacelor electronice şi a ştiinţelor cognitive, vizând creierul şi capacitatea sa de analiză indirectă asupra tuturor senzorilor sistemului nervos. Cu alte cuvinte, emiţătoarele de unde electromagnetice, acustice sau a altor semnale (încă secrete) acţionează asupra sistemului nervos, influenţând emoţiile, gândirea şi acţiunea. Aceasta este esenţa. Or, evident, astfel de mijloace impun strategii adecvate şi răspund unor strategii operaţionale care vizează realizarea obiectivelor politice, fără pierderi umane şi materiale grave.
La 31 octombrie 1989, a fost creat, în Statele Unite, un aparat auditiv (patent 4.877.027 Brunkan; Wayne B. care transmite sunete în creierul unei persoane cu nivelul de frecvenţă între 100 MHz şi 10.000 MHz, modulate pentru a forma un tip de undă specifică. Ea se prezintă sub forma unor impulsii de foarte scurtă durată modulate în frecvenţă. Este compusă din 10 la 20 de pulsaţii. Lărgimea fiecărei impulsii se situează între 500 nanosecunde şi 100 microsecunde. Lărgimea pulsaţiei se situează între 10 nanosecunde şi 1 microsecundă. Impulsiile sunt modulate în frecvenţă prin informaţii audibile cu scopul de a se crea senzaţia auditivă dorită de cel care foloseşte un astfel de sistem. Manipularea sistemului nervos prin câmpuri electromagnetice generate de ecrane este iarăşi o preocupare în strategia mijloacelor non-letale. S-a observat o reacţie a factorului uman la stimularea pielii cu câmpuri electromagnetice cu frecvenţe situate în jurul al ½ Hz sau 1 Hz, care provoacă o rezonanţă senzorială. Asemenea frecvenţe sunt emise de ecranele ordinatoarelor şi televizoarelor, când se trimit imagini în astfel de impulsii. Este deci posibilă manipularea sistemului nervos prin astfel de impulsii. De aici, nevoia unor strategii de manipulare.
Fentanilul, un derivat al morfinei, face parte din categoria gazelor incapacitante non-mortale, adică a aşa-numitelor medicamente militarizate. Aceşti agenţi anesteziază sau calmează ţintele vizate. Este vorba de substanţe din categoria celor folosite de forţele speciale ruse împotriva teroriştilor, la Moscova, la 26 octombrie 2002. În urma folosirii acestor substanţe non-letale au murit totuşi 129 de persoane. La 26 februarie 2003, americanii au realizat o grenadă (Rifel-launched non-lethal cargo dispenser) care este lansată cu o puşcă şi împrăştie un gaz non-letal (agenţi care asigură controlul mulţimilor, agenţi biologici şi agenţi chimici). Acest tip de arme pun în operă o strategie de control al mulţimilor, deci o strategie de gestionare a crizelor. Tot din sistemul armelor non-letale face parte şi bomba electromagnetică, denumită, pe scurt, e-bomb, care, până la războiul din Golf din martie 2003, nu a fost folosită încă pe câmpul de luptă. Această armă foloseşte impulsiile micro-undelor asupra sistemelor electronice adverse. Ea a fost descoperită întâmplător, datorită efectelor pe care le aveau radarele situate în apropierea sistemelor electronice de conducere şi impulsiile electromagnetice ale exploziilor nucleare. E-bomb face parte din categoria armelor cu energie directă, mai exact, din familia armamentului care foloseşte efectul microundelor de mare putere (HPM – high power microwaves weapon) Tot în această categorie se înscriu bomba cu grafit şi, în general, toate armele bazate pe microunde, informaţie şi acţiuni psihologice.
S-a dovedit însă (mai ales în Irlanda de Nord că armele non-letale sunt, în fond, arme care pot induce efecte letale (directe sau indirecte) deosebit de grave. Ele se folosesc îndeosebi pentru reprimarea unor manifestări, pentru rezolvarea unor situaţii specifice procesului de gestionare a crizelor, iar efectul este, uneori, destul de complex, chiar dezastruos. La ora actuală, armele interzise (gaze toxice, gloanţe explosive, arme bazate pe lasere orbitoare, mine – care fac parte din categoria sistemelor de arme neconvenţionale –), sunt din nou, într-o formă sau alta, puse în operă. Dintre sistemele de arme neconvenţionale bazate pe amplificarea undelor şi pe efectele complexe în ionosferă, în spaţiul geofizic, asupra climei şi asupra fiinţei umane face parte, după toate probabilităţile, aşa cum s-a arătat mai sus, şi HAARP (HIGH-FREQUENCY ACTIVE AURORAL RESEARCH PROGRAM = Program de Cercetare asupra Frecvenţelor Înalte Boreale Active). Acest program este finanţat, începând din 1993, de Statele Unite. Dar HAARP nu este singurul program complex şi nici singurul sistem ciudat, neconvenţional care caută alte energii decât cea mecanică a glonţului sau a rachetei. Se relatează în mai multe lucrări , unele întâmplări, grupate în jurul a ceea ce autorii Preston Nichols şi Peter Moon numesc afacerea Montauk şi experienţa de la Philadelphia. Pe scurt, aşa cum o rezumă autorul rândurilor de pe Internet, experienţa Philadelphia a avut loc la 12 august 1943. A fost un experiment prin care Forţele Navale Americane au încercat să găsească o modalitate de a face invizibile, pentru radarele inamicului, vasele de război proprii şi pe cele ale aliaţilor. La această experienţă au fost aleşi să participe unii dintre cei mai renumiţi oameni de ştiinţă ai vremii: Enstein, descoperitorul teoriei relativităţii, matema- ticianul Hilbert, Von Neuman, inventatorul calculatorului, şi Tesla, cel care a descoperit curentul alternativ. Această experienţă venea după doi ani de încercări, în care se obţinuseră unele reuşite în ceea ce priveşte invizibilitatea parţială, pentru radare, a unor obiecte terestre. Experienţa de la Philadelphia era însă cu totul deosebită. Ea viza ascunderea de radare a unui vas de război întreg , cu echipaj cu tot. Tesla s-a retras din proiect, întrucât considera că experienţa este periculoasă pentru echipaj. Nichols relatează lucruri de-a dreptul bizare. Când dispozitivul s-a pus în mişcare, nava Eldridge a dispărut nu numai de pe radare, ci şi din câmpul vizual, într-un flesh de lumină albastră. În acelaşi timp, a fost văzută, la 400 de kilometri, în portul Norfolk. A dispărut apoi din Norfolk şi a reapărut la Philadelphia, unde avea loc experienţa. În acest timp oamenii au fost striviţi pe fundul navei, de parcă s-ar fi contopit cu metalul. Au fost victime. Duncan Cameron, martor ocular, participant direct, pe navă, povesteşte că, în timpul acestei experienţe, cuprinşi de panică, el şi fratele său au sărit peste bord, dar n-au căzut în apă la Philadelphia, cum era firesc, ci la baza navală de Montauk (SUA).
Au apărut apoi noi proiecte, menite să controleze, cu ajutorul undelor radar, moralul fiinţei umane, precum şi unele tehnologii (care se consideră a fi de natură extraterestră) care dau posibilitatea înregistrării gândurilor şi, deci, influenţării lor. Nichols spune că orice emisiune de unde electromagnetice este însoţită de o emisiune de unde de altă categorie (non-hertziene, după Nichols, eterice, după alţi autori). Acest tip de energie umană este, de fapt, captată cu ajutorul unei instalaţii, denumită scaunul din Montauk, dotată cu cristale şi bobine special adaptate care înregistrează semnalele emise de fiinţa umană. Pentru dirijarea acestei energii este utilizat un calculator de mare putere – un Cray 1 – care costă un miliard de franci şi care, în Franţa, este destinat pentru prognoza meteorologică naţională. Un astfel de calculator permite amplificarea enormă a gândirii umane. Cercetările în acest domeniu au durat peste 30 de ani. Acum sunt deja aplicate. Cu alte cuvinte, amplificatorul de gândire a devenit o realitate.
În momentul de faţă există programe care studiază posibilitatea creării de imagini care să apară la momentul dorit şi în locui voit. Este vorba de imagini virtuale, desigur. Un alt proiect se referă la dezvoltarea unor programe de explorare în timp. Nichols, în calitatea sa de specialist în electronică, a lucrat la un astfel de program. Acest subiect este tratat pe larg în cărţile sale cu privire la Montauk. Datorită unei noi tehnologii, energia subiectului emiţător (energia psiho) transmisă prin radar către o antenă subterană specială, denumită Delta –T, este transformată într-o formă de energie care are posibilitatea să deschidă o breşă în eter. „Psihicul (subiectul) gândeşte atunci la un loc anume şi la o dată anume şi această breşă în formă de cortex conduce către acest loc şi către această epocă.“ Psihicul reuşeşte să facă toate acestea cam în acelaşi fel miraculos în care omul reuşeşte să se ţină pe picioare (doar pe două puncte de sprijin), acţionând concomitent, printr-un mecanism extrem de complex, concomitent, mii şi mii de muşchi.
Cameroon, în cazul experienţei de le Philadelphia, a fost un astfel de subiect. Faptul că experienţa respectivă a avut loc pe 12 august 1943 nu este întâmplător. Această dată a fost cerută de armată. Autorul sesizează, de asemenea, că, în timpul experienţelor de la Montauk, s-a descoperit că pământul este parcurs de o energie eterică ce variază în timp în mod regulat. Ea atinge vârful de sarcină din 20 în 20 de ani, şi anume pe 12 august. După 12 august 1943, a urmat 12 august 1963, apoi 12 august 1983, 12 august 2003… În apropierea fiecărui 12 august, aparatura cu care s-au efectuat experimentele funcţiona în mod bizar… Baza Montauk este azi, oficial, dezafectată. Se crede însă că ea continuă să funcţioneze în diferite locuri subterane, la foarte mare adâncime (antena Delta-T era îngropată la mai mult de 100 de metri adâncime). Nichols spune că el nu ştia nimic despre activitatea sa la Montauk. El credea că lucrează într-o întreprindere electronică ce avea contracte cu armata. Toate aceste activităţi i s-au părut ca un fel de vis. În realitate – spune el – electronistul lucra în două locuri deodată. Multe dintre afirmaţiile lui Nichols au fost sau sunt încă puse la îndoială. Şi este firesc să fie aşa, deoarece, un astfel de proiect – dacă există – va revoluţiona complet, împreună cu alte sisteme (cum este, spre exemplu, HAARP) nu numai strategia militară, ci întregul sistem de relaţii de confruntare şi de colaborare de pe planetă. Se spune, de asemenea, că Nichols a lucrat, împreună cu alte persoane, pentru studierea farfuriilor zburătoare capturate de armată şi că pe unele dintre ele el a văzut aparatură asemănătoare cu scaunul de la Montauk. De asemenea, se spune că unul din aceste OZN-uri a survolat nava Eldridge, în timpul experimentului de la Philadelphia şi a fost capturat, în final, de armată. Din aceste experimente, autorul paginilor de pe Internet concluzionează că o astfel de lume nu există fizic, dar poate exista sub o anumită formă în eter; ea poate fi potenţialmente prezentă în alte zone dimensionale sub formă de arhetip. Există, desigur, şi alte preocupări, îndeosebi în spaţiul războiului mediatic, al celui informaţional, al celui geofizic etc. Este foarte posibil ca sistemele de arme ale viitorului să se bazeze pe non-letalitate, influenţare psihologică şi mediatică, pe acţiuni în spaţiul virtual, pe folosirea energiei non-convenţionale. Oricum, omenirea se află abia la începutul unui drum lung în ceea ce priveşte sistemele de arme ale viitorului şi influenţa lor asupra principiilor războiului şi strategiei, îndeosebi asupra strategiei militare, ce va dura, probabil, cât veacul al XXI-lea. Speranţa omenirii este ca războiul să se îndrepte din sfera confruntării între entităţi, state, în sfera combaterii răului planetei, a optimizării mediului şi condiţiilor de viaţă.
2.2. Determinări ale luptei armate
Determinările luptei armate rezultă din cele ale războiului, dar nu se confundă cu acestea. Lupta armată este un instrument al războiului, şi anume un instrument al forţei violente. Întrucât armamentul şi mijloacele de lovire au atins un nivel de evoluţie care a devenit reciproc periculos, armele încep mai degrabă să devină un factor cu rol de frânare, de descurajate a luptei armate, decât unul de încurajare a acesteia. În momentul de faţă, lupta armată este percepută, explicată şi întreţinută din trei mari perspective:
♦ cea tehnologică, mai exact high tech şi IT;
♦ cea a reacţiei sau acţiunii necesare;
♦ cea teroristă.
În viziunea teroriştilor, lupta armată prin mijloace asimetrice reprezintă singura modali- tate de a-şi impune voinţa, de a atrage atenţia, de a-i pedepsi nu doar pe cei care li se opun, ci pe toţi oamenii, în general. În viziunea lor, lupta armată prin mijloace asimetrice are forme specifice, se duce continuu, activ şi intempestiv, singurele principii pe care ei le aplică fiind:
♦ surprinderea;
♦ acţiunea rapidă;
♦ distrugerea.
În unele doctrine politice – îndeosebi în cele care vizează eliberarea, obţinerea prin forţă a autonomiei etnice, religioase, teritoriale etc. –, lupta armată este privită ca singura modalitate eficientă de realizare a acestor scopuri şi obiective. De asemenea, în practica internaţională, mijloacele militare sunt de multe ori folosite (de către state, alianţe, organisme internaţionale (CS al ONU), pentru prevenirea saluţionarea şi gestionarea crizelor, pentru deblocarea unei sitzuaţii stratzegice, pentru asigurarea păcii şi stabilităţii în anumite regiuni. …………..

Impactul HAARP (HIGH-FREQUENCY ACTIVE AURORAL RESEARCH PROGRAM (Program de Cercetare asupra Frecvenţelor Înalte Boreale Active) este cât se poate de interesant. Considerăm că un astfel de sistem trebuie privit nu doar ca o ameninţare ecologică, ci şi ca un factor care va desăvârşi revoluţia în domeniul militar.
HAARP este un program de cercetări asupra ionosferei, pentru a se stabili comportamentul ozonului, azotului şi ionilor respectivi la bombardamentele radiaţiei solare şi cosmice şi la emisiunea de radiaţii de înaltă sau joasă frecvenţă de pe pământ. Un program care costă foarte mult şi care a generat numeroase interpretări mai ales că titularii sunt US Navy şi USAF, iar sistemul este situat într-o bază militară de lângă Gakona (Alaska). Proiectul prevede construirea unui emiţător de unde de înaltă frecvenţă hiperputernic care să răspunde unor cerinţe ale cercetării ionosferei şi relaţiei pământ – soare, în general. Acest instrument este denumit Ionospheric Research Instrument (IRI). Termenul „auroral” înseamnă „boreal“ şi desemnează zona în care apar aşa-numitele aurore boreale. Undele de înaltă frecvenţă sunt cele cuprinse între 3 şi 30 MHz, utilizate de avioane, nave şi diferite programe internaţionale. HAARP pare a fi un emiţător de unde radio. Dar un emiţător al cărui sistem de antene este capabil să concentreze o rază asupra unei ţinte forate mici cu o putere exprimată în gigawaţi. Deocamdată, se dau toate asigurările că o astfel de rază este trimisă în ionosferă – adică la o altitudine situată între 48 şi 600 de kilometri, pentru a studia comportamentul acestui strat protector al planetei împotriva radiaţiei solare şi cosmice. Mai ales în timpul zilei, radiaţia solară şi cea cosmică izbesc atomii de oxigen şi de azot şi le smulg electronii de pe straturile superioare. Cu acest preţ, atomii încetinesc sau captează radiaţia. În acest timp, electronii smulşi se află liberi în acest spaţiu. Lupta aceasta a atomilor gazelor din ionosferă cu radiaţia solară şi cosmică degajă o foarte mare energie. La ora actuală, există numeroase teorii privind nu atât cercetările oficiale, ale căror rezultate pot fi urmărite inclusiv pe Internet, cât mai ales obiectivele ascunse sau care nu se spun ale acestui sistem care se anunţă a avea performanţe cu totul ieşite din comun. Dacă este aşa – şi aşa este – acest sistem va revoluţiona complet arta militară, în general, şi strategia, în special, întrucât este (sau poate fi) primul sistem de arme de valoare universală şi cosmică. El depăşeşte ceea ce se ştie despre arta confruntării şi se constituie într-o armă care îşi ia muniţiile din cosmos şi din surse de energie. În momentul de faţă, HAARP este privit ca:
armă cu energie dirijată;
un sistem de comunicaţii pentru submarine;
mijloc de îmbunătăţire a comunicaţiilor intersateliţi;
maşină de raze X pentru planetă;
mijloc de a crea în mod voluntar blackouts-uri electrice;
armă de război electronic;
transmisie de putere fără fir după procedeul Tesla;
rază a „morţii secrete“ de care vorbea Tesla;
mijloc de a detecta extratereştrii în spaţiu;
mijloc de a distruge extratereştrii în spaţiu;
mijloc capabil să creeze explozii comparabile cu cele nucleare;
armă capabilă să modifice climatul;
armă care poate altera undele cerebrale şi controla gândirea.
Ionosfera ne protejează împotriva efectelor razelor solare şi cosmice nocive. Ea captează particulele încărcate electric provenite din vânturile şi furtunile solare şi galactice. Această mantie ionosferică este un scut de protecţie, dar ea se poate transforma şi într-o armă teribilă. Sistemul HAARP se fundamentează pe cercetările lui Bernard Eastlund. Acesta l-a continuat, într-un fel, pe Nikola Tesla, un om de ştiinţă de origine croată care, la vremea lui, a creat curentul alternativ şi curentul trifazic, combătându-l, într-o demonstraţie foarte spectaculoasă, pe Edison (care susţinea curentul continuu). Tesla a pus la punct un procedeu care permitea să se transporte la distanţă (42 km) cantităţi mari de energie, fără ajutorul unui cablu. El a consacrat, de asemenea, o mare parte din activitatea sa cercetării „energiei ionosferice“ şi fenomenelor electromagnetice. El este şi autorul unei teorii care susţinea că pământul se prezintă ca un conductor uriaş şi sigur şi prin el trebuie organizat sistemul de comunicaţii. După ce s-a descoperit unda radio, s-a renunţat la această idee. Cel puţin, pe moment. Bernard Eastlund a revenit asupra primelor cercetări ale lui Tesla şi le-a adaptat în domeniul energiei electromagnetice. El a obţinut 12 brevete între 1987 şi 1994, care constituie osatura sistemului HAARP şi a tehnologiilor derivate în materie de armamente. Dar, după cum preciza Alain Gossens, în noiembrie 1997 într-un studiu pe această temă, nu Eastlung este beneficiarul studiilor sale (el a şi fost dat afară din proiect), ci o societate – Apti-Arco – un fel de consorţiu petrolier înapoia căruia se află, de fapt, U.S. Navy, U.S. Air Force şi Departamentul Apărării. Deci HAARP proiectează în ionosferă un fascicul de unde de înaltă frecvenţă (HF) pentru a studia comportamentul acestui strat protector, mai ales modalităţile de amplificare a energiei, dar nu numai. Un astfel de bombardament cu HF are ca efect crearea unei oglinzi virtuale uriaşe care acţionează ca o antenă de emisie. Ea va remite frecvenţe foarte joase, ELF (extremely low frequency) spre pământ, care creează un fel de uriaş „cuptor cu microunde“ într-un loc anume al ionosferei. Acesta poate distruge, în fracţiuni de secundă, tot ce intră în el. De asemenea, se pot crea lentile în ionosferă care să concentreze energia în locul voit şi la momentul dorit. În acelaşi timp, un astfel de emiţător care foloseşte ca oglindă reflectorizantă ionosfera poate să controleze şi să distrugă rapid orice sistem de comunicaţii, de dirijare a rachetelor şi aviaţiei, a navelor şi grupărilor de forţe. Oglinda virtuală poate dirija ELF-urile asupra scoarţei terestre, descoperind tot ce se află sub ea până la o adâncime care depăşeşte orice imaginaţie, dincolo de orice performanţă de foraj. Ascunderea sub apă sau sub pământ a armamentelor, resurselor şi altor mijloace nu va mai fi posibilă, pentru că acestea nu vor mai fi nici mascate, nici protejate. Nu vor mai exista baze subterane secrete care să nu poată fi descoperite şi lovite năprasnic. Orice rachetă va fi lovită, oriunde s-ar afla, pe submarin, pe sol, în subsol, în mişcare, în siloz, în stratosferă sau în cosmos. În acelaşi timp, cine va beneficia de HAARP îşi va putea ameliora substanţial sistemele de comunicare, inclusiv cu submarinele aflate în submersiune şi foarte departe de baze, adică oriunde pe glob, în oceanul planetar. HARP poate crea şi un scut protector, dar nu împotriva razelor solare nocive şi a radiaţiilor cosmice (treaba aceasta o va face ionosfera în continuare, dacă va fi lăsată în pace), ci împotriva oricăror atacuri terestre, aeriene, cosmice şi chiar extraterestre. Se aşteaptă foarte mult de la HAARP. De aceea se şi investesc peste 30 de milioane de dolari pe an în acest proiect. Aceasta este versiunea oficială a proiectului HAARP pe care unii îl consideră un succesor (dar mult mai performant) al Războiului Stelelor. HAARP arată că utilizarea undelor şi a proprietăţilor lor electromagnetice este o armă excepţională. Americanii au experimentat de-a lungul timpurilor numeroase proiecte (Argus, în 1958, Starfich, în 1962, Sloar Power Satellite, în 1968 şi 1978, QSpace Shuttle Experiments, în 1985, Mighty Oaks, în 1986, Desert Storm, în 1991, Aliate Force, în 1999, Freedom ). În toate acestea, s-a folosit şi ionosfera şi undele electromagnetice pentru a distruge comunicaţiile inamicului, a asigura utilizarea armamentului cu plasmă etc. Cine va reuşi să controleze straturile superioare ale atmosferei şi cosmosul îşi va impune, fără îndoială, politica şi interesele. Aşa s-ar părea că stau lucrurile, la prima vedere, şi, de aici, numeroasele temeri în legătură cu sistemul HAARP. Acest sistem este considerat un pericol extrem de grav pentru mediu, întrucât intervine în stratul ionosferic protector al planetei, folosindu-l ca pe o oglindă reflectoare şi atacându-l dinspre pământ. De aceea, numeroase organizaţii ecologiste protestează împotriva acestui sistem. Dar HAARP, oricât de puternic ar fi, nu poate influenţa ionosfera, decât secvenţial şi pentru foarte scurt timp. Nu se poate adică afirma că HAARP, prin emisiunea de unde HF, ar „ataca“ ionosfera dinspre pământ, obligând-o să lupte pe două fronturi. Dar, dacă HAARP şi alte emiţătoare puternice de HF se vor înmulţi, s-ar putea ca efectele să fie dezastruoase. HAARP ar putea fi însă o armă climatică foarte puternică, foarte periculoasă şi foarte eficientă. Unii (a se vedea presa franceză) aruncă deja vina catastrofelor meteorologice pe seama HAARP. Credem că este prea devreme să se vorbească de aşa ceva. Nu este însă exclus ca să se studieze şi astfel de variante. Este posibil ca, din punct de vedere meteorologic, să se poată influenţa anumite suprafeţe sau zone strict limitate. Deocamdată, HAARP nu este aşa ceva. HAARP nu produce catastrofe naturale. Funcţia lui este alta. El este o armă a undelor şi a cerului. O armă încă în devenire. HAARP este un proiect de cercetare care stă, fără îndoială, la originea celei mai puternice arme pe care a creat-o vreodată omul. Este, se pare, ultimul mare proiect în acest domeniu, dar care, încă din primele decenii ale mileniului, va aduce mutaţii strategice pe fondul cărora se va modela războiul viitorului.
Evident, RMA americană nu este numai a americanilor, nu ţine numai de fizionomia americană a unei beligeranţe. Tot ceea ce există în această lume influenţează starea şi devenirea tuturor. Nu toate ţările deţin arma nucleară. Dar arma nucleară a impus, în strategie, dispersia şi protecţia NBC, constituirea structurilor necesare pentru astfel de misiuni, disuasiunea şi reacţia rapidă. Tehnologia este elementul cel mai dinamic. Armele
influenţează şi informaţia şi logistica. Mai mult, în situaţia existenţei sistemelor de arme precise, informaţia devine primordială. Astfel de arme necesită, pentru cei care le folosesc, informaţii precise asupra ţintelor şi efectelor la ţintă. Dar şi cei împotriva cărora se folosesc aceste arme au nevoie de informaţii precise pentru a se apăra şi a se proteja. De aceea, informaţia devine o armă, mai exact o meta-armă, întrucât se implică în tot şi în toate, de la teatrul de război la nivelul planetei şi al fiecărui locuitor în parte. Ceea ce se petrece într-un teatru de confruntare face rapid ocolul pământului, încunoştinţând şi implicând astfel întreaga lume în orice scânteie care se aprinde. Armele care s-au creat şi se vor crea trebuie să răspundă acestor realităţi. După cum s-a văzut, HAARP, în măsura în care este şi va deveni un sistem de arme, se integrează perfect în această logică. Fără îndoială, acest sistem va schimba complet întreaga filozofie a confruntării, asigurând fie dominaţia absolută a SUA, care investeşte anual în acest sistem de cercetare a undelor boreale mai mult de 30 de miliarde de dolari, fie o descurajare a oricărei confruntări violente. Oricum, considerăm că un astfel de sistem, care are şi alte coordonate în afară de cele ale unei beligeranţe planetare, va duce la proliferarea unor noi sisteme de arme anti-unde, care vor opera în mediul climateric, în cel informaţional, în cel psihologic şi, poate, chiar în cel genetic.
De arma genetică se vorbeşte foarte puţin sau nu se vorbeşte deloc, preferându-se termenul de armă biologică. Arma biologică vizează folosirea mijloacelor biologice (bacterii, virusuri etc.) pentru a produce pierderi inamicului, pe când arma genetică vizează folosirea mijloacelor genetice (ingineria genetică, modificări ale macromoleculei de ADN, ale genelor) care pot avea efecte catastrofale pe termen foarte lung, nu numai prin producerea unor mutanţi, ci şi prin bulversarea ireversibilă a ambiantului (mediului) genetic planetar.
Cine vrea sa afle mai multe din surse oficiale se poate interesa pe situl www.dod.gov , www.nsa.gov, www.cia.gov la documente declasificate se cheama sectiunea FOIA